+420 605 169 968 petr.projekt@gmail.com

Koncepce dopravy – Projekční činnost v oboru dopravní stavby.

Nabídka služeb

Poskytujeme služby v oblasti projektování dopravních staveb a dopravního inženýrství, se zaměřením na kolejové stavby. Od roku 2013 se zabýváme rovněž projekty pozemních komunikací, především v intravilánu měst a obcí.

Z

Dále nabízíme...

 • Inspekce a audit bezpečnosti pozemních komunikací
 • Konzultační činnost
 • Technický dozor stavebníka
 • Autorský dozor
 • Inženýrská činnost
 • Dopravní průzkumy a rozbory
 • Prognóza dopravní poptávky obcí, regionů, větších územních celků
 • Návrh kolejových skupin a železničních zařízení
 • Organizace silniční dopravy
 • Řešení dopravy v klidu (odstavná a parkovací stání a objekty, P+R, K+R)
 • Komunikace pro pěší a cyklisty
 • Generel dopravy
 • Studie proveditelnosti
 • Podklady pro územně plánovací dokumentace
 • Zpracování návrhů a projektové dokumentace ve všech stupních
 • Dálnice, silnice, městské, místní a účelové komunikace
 • Komunikace pro pěší a cyklisty
 • Zpevněné plochy, parkoviště
 • Autobusová nádraží
 • Dopravní řešení hromadných garáží a parkovišť
 • Návrh svislého i vodorovného dopravního značení
 • Dopravně inženýrská opatření
 • Zpracování návrhů a projektové dokumentace ve všech stupních
 • Železniční tratě, stanice, vlečky
 • Návrh geometrické polohy a prostorového uspořádání železničních a tramvajových kolejí
 • Novostavby a rekonstrukce nástupišť
 • Novostavby a rekonstrukce přejezdů

Železniční stavby (spolupráce ve
firmě Stoik & Partner ZT-GmbH)

Umbau Bf. Absdorf - Hippersdorf

FÁZE: Einreich-, Ausschreibungs-, Detailprojekt OBJEDNATEL: ÖBB-Infrastruktur AG

Lichtraumproblematik Semmering Nordrampe

OBJEDNATEL: ÖBB-Infrastruktur AG

Semmering Nordrampe

FÁZE: Erhaltungsmaßnahmen 2016-2020 OBJEDNATEL: ÖBB-Infrastruktur AG

Pozemní komunikace

Rekonstrukce ulic Bočkova, Farská, Pod Kaštany, Zahradní v Bystřici nad Pernštejnem

FÁZE: DUR, DSP, AD OBJEDNATEL: Bystřice nad Pernštejnem
Rekonstrukce místních komunikací a řešení komunikací pro pěší, včetně řešení odvodnění.

Zastávky MHD Libická a Sázavská, Žďár nad Sázavou

FÁZE: DUR, DSP OBJEDNATEL: Žďár nad Sázavou
Řešení dvou zastávek hromadné autobusové dopravy v obou směrech, včetně přilehlých komunikací pro pěší. Zastávky byly realizovány mimo jízdní pruh v samostatných autobusových pruzích typu II (zálivová zastávka – bez fyzického oddělení).

Studie bezpečnosti dopravy ulic Masarykova, Budovatelů, Křičkova a Soškova v Novém Městě na Moravě

FÁZE: Studie OBJEDNATEL: Nové Město na Moravě
Studie se zabývá zejména problematikou dopravního řešení provozu na komunikacích v řešeném území, úpravou tohoto dopravního řešení, řešením stávajících křižovatek, napojením míst ležících mimo komunikaci, řešením cyklistické dopravy (včetně vazeb na širší okolí řešeného území), řešením pěších tras a přechodů pro chodce, řešením statické dopravy (parkování), vazbami na inženýrské sítě a případně vyvolané investice (přeložky sítí apod.).

Trassierung Wien Zvbf und Ostbahn

OBJEDNATEL: ÖBB-Infrastruktur AG

Maßnahmenprüfung Lichtraum Strecke 302 02 (Brenner) Strecke 6022

OBJEDNATEL: ÖBB-Infrastruktur AG

Erneuerung Bahnsteig Haltestelle Hainburg / Donau Ungartor

OBJEDNATEL: ÖBB-Infrastruktur AG

Umbau Bf. Hütteldorf

FÁZE: Infrastrukturentwicklung OBJEDNATEL: ÖBB-Infrastruktur AG

Elektrifizierung Wulkaprodersdorf - Neusiedl am See

OBJEDNATEL: ÖBB-Infrastruktur AG

Neubaustrecke Wien - St. Pölten

FÁZE: Ausschreibungs-, Detailprojekt OBJEDNATEL: ÖBB-Infrastruktur AG

Gleisneulage Wr. Neustadt - Neudörfl, Gleisneulage Bad Sauerbrunn - Wiesen-Sigleß und Hst. Katzelsdorf

OBJEDNATEL: ÖBB-Infrastruktur AG

Stadlau-Marchegg / Gänserndorf-Marchegg-Staatsgrenze

FÁZE: UVP, Einreichprojekt OBJEDNATEL: ÖBB-Infrastruktur AG

Trassierung Bf. Oberlaa

OBJEDNATEL: ÖBB-Infrastruktur AG

Schleife Eisenstadt

FÁZE: Einreichprojekt OBJEDNATEL: ÖBB-Infrastruktur AG

Trassierung Bf. Parndorf

FÁZE: Ausschreibungs-, Detailprojekt OBJEDNATEL: ÖBB-Infrastruktur AG

Nachtrassierung Bf. Eichberg

FÁZE: Ausführung OBJEDNATEL: ÖBB-Infrastruktur AG

Gloggnitz-Mürzzuschlag; Sanierung Bestandsstrecke (Phase 2) Bau / Verkabelung ESTW´s Bf. Eichberg - Bf. Semmering

FÁZE: Dokumentation OBJEDNATEL: ÖBB-Infrastruktur AG

Bestandsnahe Trassierung Leobersdorf-Felixdorf

OBJEDNATEL: ÖBB-Infrastruktur AG

Koralmbahn Graz - Klagenfurt, Abschnitt 8750 St. Andrä-Aich Ergänzungseinreichung Trassenverschwenkung Eis/Ruden (Urbas)

FÁZE: Einreich-, Ausschreibungs-, Detailprojekt OBJEDNATEL: ÖBB-Infrastruktur AG

Umbau Bf. Mürzzuschlag

OBJEDNATEL: ÖBB-Infrastruktur AG

Studie - Zastávky MHD, Žďár nad Sázavou

FÁZE: Studie – OBJEDNATEL: Žďár nad Sázavou
Zjišťovací studie na umístění zastávek MHD ve 3 lokalitách. Zastávka „Brněnská, Policie“, „Dolní“ a „Studentská“.

Rekonstrukce ul. Drobného, Nové Město na Moravě, úsek Smetanova - Výhledy

FÁZE: DUR+DSP, DPS OBJEDNATEL: Nové Město na Moravě
Rekonstrukce stávající místní komunikace na ul.Drobného v délce cca 200 m na pozemcích parc.č. 1009, 313, 998, včetně souvisejících chodníků, vstupů a vjezdů na těchto pozemcích. Rekonstrukce, případně doplnění, odvodnění řešených ploch (uliční vpusti s napojením do jednotné kanalizace v majetku SVK Žďársko). Rekonstrukce VO v řešeném úseku komunikace (s přesahem do sousedních křižovatek). Vybudování místní sítě PVSEK (chráničky pro datové rozvody města) v řešeném úseku komunikace a VO.

Zastávka MHD Studentská, Žďár nad Sázavou

FÁZE: DUR+DSP, DPS OBJEDNATEL: Žďár nad Sázavou
Řešení zastávky hromadné autobusové dopravy pro 2 autobusy v zastávce v obou směrech, včetně přilehlých komunikací pro pěší. Zastávky byly navrženy mimo jízdní pruh v samostatných autobusových pruzích typu II (zálivová zastávka – bez fyzického oddělení).

Zastávka MHD a chodník na ulici Brněnská

FÁZE: DUR+DSP OBJEDNATEL: Žďár nad Sázavou
Řešení zastávky hromadné autobusové dopravy v jednom směru, včetně přilehlých komunikací pro pěší a dopravy v klidu, podél průtahu silnice I/37. Zastávka byla navrženy mimo jízdní pruh v samostatném autobusovém pruhu typu II (zálivová zastávka – bez fyzického oddělení).

SINC PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ SPOLEČNOST
Žďár nad Sázavou
Chotěboř
Bystřice nad Pernštejnem
Radostín nad Oslavou
Nové Město na Moravě
Jimramov

O nás

PETRPROJEKT, s.r.o. navazuje na podnikatelskou činnost firmy Ing. Tomáš Petr, založenou v roce 2013 a navazuje na jeho profesní činnost v oblasti projektování železničních staveb. Zpočátku nabízela svoje služby především v kraji Vysočina. V roce 2018 byla otevřena kancelář v Brně.

Ing. Tomáš Petr

9

Vzdělání

2002 – 2008 – ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, obor Dopravní infrastruktura
2006 – 2007 – RWTH Aachen, Fakultät für Bauingenieurwesen (zahraniční semestr)
2011 – Autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby (číslo autorizace v ČKAIT: 1005530)
2018 – Autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby v Rakousku (člen Kammer der ZiviltechnikerInnen für Wien, Niederösterreich und Burgenland)

9

Odborná praxe

2007 – 2008 – Ateliér DUA, s.r.o.
Projektant dopravních staveb
2008 – 2018 – Stoik & Partner ZT-GmbH (Rakousko)
Projektant železničních staveb
Od roku 2013 – Vlastní projekční kancelář
Od roku 2019 – Vlastní projekční kancelář v Rakousku

Nezávazná poptávka

2 + 5 =

PETRPROJEKT s.r.o.

Jednatel: Ing. Tomáš Petr

+420 605 169 968

tomas.petr@petrprojekt.com

petr.projekt@gmail.com

Kancelář Brno:

Gajdošova 7, 615 00

h

Fakturační adresa:

PETRPROJEKT s.r.o.
Líšeňská 4504/50, 636 00 Brno
IČO: 08001839
DIČ: CZ08001839
Bankovní spojení: 2501768113/2010
Datová schránka: hrsy45p